เสาล้มลุก จำนวน 200 ต้นเสาล้มลุกกั้นจราจรเสาจราจรล้มลุก จำนวน 200 ต้นเสาล้มลุกราคา จำนวน 200 ต้นเสาล้มลุกจราจร จำนวน 200 ต้นเสาล้มลุกจราจรราคา จำนวน 200 ต้นอุปกรณ์ล้มลุก จำนวน 200 ต้นอุปกรณ์เสา จำนวน 200 ต้นเสากั้นจราจร จำนวน 200 ต้นเสาหลักอ่อนราคา จำนวน 200 ต้นพลาสติกล้มลุก จำนวน 200 ต้นเสาจราจร จำนวน 200 ต้นราคาเสาล้มลุกจราจร จำนวน 200 ต้นแท่งแบริเออร์พลาสติก ยาว 1 เมตร จำนวน 70 ใบแท่งแบริเออร์คืออะไร ยาว 1 เมตร จำนวน 70 ใบกรวยจราจรแท่งแบริเอ่อร์ราคา ยาว 1 เมตร จำนวน 70 ใบ และกรวยจราจรแบริเออร์พลาสติกราคา ยาว 1 เมตร จำนวน 70 ใบ และกรวยพลาสติกเสาขาวแดง จำนวน 200 ต้นเสาจราจร ราคา จำนวน 200 ต้น และแบริเออร์พลาสติก ราคา ยาว 1 เมตร จำนวน 70 ใบแท่งแบริเออร์กันน้ํา ยาว 1 เมตร จำนวน 70 ใบ และหลักพลาสติกล้มลุก จำนวน 200 ต้นเสาสะท้อนแสง จำนวน 200 ต้น และแท่งแบริเออร์ พลาสติก ยาว 1 เมตร จำนวน 70 ใบเสาล้มลุกจราจร จำนวน 200 ต้น และแท่นพลาสติกกั้นจราจร ยาว 1 เมตร จำนวน 70 ใบกำแพงกั้นน้ำ ยาว 1 เมตร จำนวน 70 ใบ และเสาล้มลุก ราคา จำนวน 200 ต้นหลักพลาสติกล้มลุกสะท้อนแสง จำนวน 200 ต้นพุกดร็อปอิน จำนวน 600 อัน

รายละเอียดแท่งแบริเออร์พลาสติก และเสาล้มลุก

  1. เสาล้มลุกชนิดพลาสติกสีส้ม 80 เซนติเมตร เกรด B สีส้ม(คาดแถบ) จำนวน 200 ต้น
  2. พุกดร็อปอินแองเคอร์ DI308 (3/8-16) จำนวน 600 ตัว
  3. แท่งแบริเออร์พลาสติกสีส้ม ยาว 1.0 เมตร จำนวน 70 ใบ

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตแท่งแบริเออร์พลาสติก ใช้สำหรับแบ่งช่องทางจราจร หรือปิดกั้นช่องทางจราจร สามารถเพิ่มน้ำหนักโดยการใส่น้ำ หรือทราย และถ่ายน้ำ หรือทรายออกเมื่อต้องการเคลื่อนย้าย โดยที่แบริเออร์พลาสติกของเรามี 3 ขนาด คือขนาดยาว 1, 1.5 และ 2 เมตร นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ผลิตเสาล้มลุกซึ่งเป็นเสากั้นจราจรยึดติดกับพื้นถนนโดยใช้พุกดร็อปอินแองเคอร์จำนวน 3 ตัวต่อเสาล้มลุกจราจร 1 ต้น สอบถามราคาแท่งแบริเออร์พลาสติก และราคาเสาล้มลุกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แท่งแบริเออร์พลาสติก เสาล้มลุก