กำแพงกั้นน้ำ ยาว 1 เมตร จำนวน 12 ใบราคากำแพงกันน้ำ ยาว 1 เมตร จำนวน 12 ใบwaterfilling-plastic-barrier-and-guide-post-3กำแพงกันน้ำกรุงเทพ ยาว 1 เมตร จำนวน 12 ใบกำแพงกันน้ำ จราจร ยาว 1 เมตร จำนวน 12 ใบการผลิตกำแพงกั้นน้ำ ยาว 1 เมตร จำนวน 12 ใบแบริเออร์ ยาว 1 เมตร จำนวน 12 ใบเสาจราจร คาดแถบสะท้อนแสง จำนวน 100 ต้นเสาจราจรราคา คาดแถบสะท้อนแสง จำนวน 100 ต้นwater barrier ยาว 1 เมตร จำนวน 12 ใบเสาจราจรคล้องโซ่ คาดแถบสะท้อนแสง จำนวน 100 ต้นแผงกั้นพลาสติก ยาว 1 เมตร จำนวน 12 ใบเสาจราจรล้มลุก คาดแถบสะท้อนแสง จำนวน 100 ต้นเสาจราจรล้มลุกราคา คาดแถบสะท้อนแสง จำนวน 100 ต้นเสาพลาสติกจราจรราคา คาดแถบสะท้อนแสง จำนวน 100 ต้นเสากั้นจราจร คาดแถบสะท้อนแสง จำนวน 100 ต้นเสาจราจร คาดแถบสะท้อนแสง จำนวน 100 ต้นเสาล้มลุก คาดแถบสะท้อนแสง จำนวน 100 ต้นหลักพลาสติกล้มลุกสะท้อนแสง คาดแถบสะท้อนแสง จำนวน 100 ต้นหลักพลาสติกล้มลุก จำนวน 200 ต้น

รายละเอียดกำแพงกั้นน้ำ และเสาจราจร

  1. กำแพงกั้นน้ำสีส้ม ยาว 1.0 เมตร จำนวน 12 ใบ
  2. เสาจราจร ชนิดพลาสติกสีส้มเกรด B ขนาดสูง 80 เซนติเมตร (คาดแถบ) จำนวน 100 ต้น
  3. พุก ดร็อปอินแองเคอร์ DI308 (3/8-16) สำหรับติดตั้งเสาจราจรล้มลุก จำนวน 300 ตัว

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตกำแพงกั้นน้ำพลาสติก หรือแบริเออร์พลาสติกใช้สำหรับกั้น หรือแบ่งช่องทางจราจร เพิ่มน้ำหนักโดยการใส่น้ำ หรือทราย นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ผลิตเสาจราจรล้มลุกยึดติดกับพื้นโดยใช้พุก 3 ตัว ต่อเสากั้นจราจร 1 ต้น สอบถามราคากำแพงกั้นน้ำ และราคาเสาจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กำแพงกั้นน้ำ และเสาจราจร