กำแพงน้ำพลาสติก ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ใบแบริเออร์พลาสติกราคา ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ใบโรงงานผลิตแบริเออร์พลาสติก ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ใบราคาแบริเออร์พลาสติก ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ใบแบริเออร์พลาสติกราคา ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ใบแบริเออร์พลาสติก ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ใบแท่งแบริเออร์พลาสติก ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ใบแบริเออร์ ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ใบแบริเออร์พลาสติก ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ใบแบริเออร์ พลาสติก ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ใบแบริเออร์ พลาสติก ราคา ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ใบแบริเออร์พลาสติก ราคา ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ใบแท่นพลาสติกกั้นจราจร ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ใบกำแพงน้ำ ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ใบไฟ SOLAR-CELL สีเหลือง 200 มม. 5W NEW จำนวน 12 อันกำแพงกั้นน้ำ ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ใบwater barrier ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ใบกรวยจราจรสูง 80 ซม. จำนวน 100 ใบกรวยจราจรจำนวน 100 ใบกำแพงน้ำพลาสติก จำนวน 100 ใบแผงกั้นน้ำ ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ใบ และกรวยจราจรแผงกั้นพลาสติก ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ใบ และกรวยจราจรแบริเออร์พลาสติกราคา จำนวน 100 ใบแบริเออร์พลาสติกราคา จำนวน 100 ใบกำแพงน้ำ จำนวน 100 ใบแผงกั้นพลาสติก จำนวน 100 ใบแบริเออร์พลาสติก จำนวน 100 ใบwater barrier จำนวน 100 ใบแท่งแบริเออร์ ราคา จำนวน 100 ใบแท่งแบริเออร์ พลาสติก จำนวน 100 ใบ

รายละเอียดกำแพงน้ำพลาสติก กรวยจราจร ไฟกระพริบ SOLAR-CELL

  1. กำแพงพลาสติกน้ำสีส้ม ยาว 1.0 ม. จำนวน 100 อัน
  2. ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ dia 18 ซม. สีเหลือง จำนวน 23 อัน
  3. กรวยจราจรสูง 80 ซม. จำนวน 100 ใบ
    • คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ
  4. ไฟกระพริบ SOLAR-CELL สีเหลือง 200 มม. 5W NEW จำนวน 12 อัน
  5. สติ๊กเกอร์ PEG-AVERY-YELLOW-24 จำนวน 2 เมตร
  6. สติ๊กเกอร์ PEG-AVERY-WHITE-24 จำนวน 2 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตแท่งแบริเออร์พลาสติก ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ขายกรวยจราจร และอุปกรณ์จราจรทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน สอบถามราคากำแพงน้ำพลาสติก ราคากรวยจราจร หรือราคาไฟกระพริบโซล่าเซลล์ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กำแพงน้ำพลาสติกกรวยจราจร และไฟกระพริบ SOLAR-CELL