ป้าย safetyป้าย safety โรงงานป้าย safety signsป้าย safety โรงงานการทำป้ายห้ามสูบบุหรี่ขั้นตอนการทำป้ายห้ามสูบบุหรี่ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายห้ามจุดไฟป้ายความปลอดภัย ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายห้ามจุดไฟป้ายเซฟตี้ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายห้ามจุดไฟป้ายสติ๊กเกอร์ที่จอดรถมอเตอร์ไซต์ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่จอดรถการทำป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่จอดรถขั้นตอนการทำป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่จอดรถขั้นตอนการทำป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ป้ายที่จอดรถขั้นตอนการทำป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ป้ายที่จอดรถจักรยานยนต์ป้ายที่จอดรถจักรยานยนต์ป้ายที่จอดรถมอเตอร์ไซต์ขั้นตอนการทำป้ายที่จอดรถจักรยานป้ายจราจร ป้ายที่จอดรถการทำป้ายที่จอดรถสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Avery Dennisonการทำป้ายที่จอดรถจักรยานป้ายที่จอดรถจักรยานป้ายที่จอดรถจักรยานสะท้อนแสงป้าย safety หจก. มิตรศิลป์บริการสีน้ำมัน HIGH WAYแผงเหล็กกั้น แบบ B มีล้อ ขาว-แดงแผงกั้นจราจร แบบ B มีล้อ ขาว-แดงแคล้มป์รัดเสา 2 นิ้วแคล้มป์รัดเสาป้าย

รายละเอียดป้าย safety สีจราจร และแผงกั้นจราจร

ลูกค้า : หจก. มิตรศิลป์บริการ
ที่อยู่ : 149 หมู่ที่ 2 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280

 1. ป้าย “ทางออก EXIT” ขนาด 45 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 2. ป้าย safety “ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ” ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 3. ป้าย “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด” ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 4. ป้าย “คนเดิน” กลม ขนาด 45 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 5. ป้าย “อักษรตัว P พร้อมสัญลักษณ์จักรยาน” ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 6. ป้าย “อักษรตัว P พร้อมสัญลักษณ์มอเตอร์ไซต์” ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
  • รายการที่ 1-6 แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง EG
 7. แคล้มป์รัดเสา 2 นิ้ว (เป็นชุด) จำนวน 5 ชุด
 8. เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร (ปักดิน) จำนวน 5 ต้น
 9. แผงกั้นจราจร แบบ B มีล้อ ขาว-แดง ยาว 2 เมตร จำนวน 2 แผง
 10. ล้อเหล็กลูกปืนขนาด 8 นิ้ว จำนวน 8 ลูก
 11. สีจราจร HIGH WAY สีขาว (แกลลอน) จำนวน 3 แกลลอน
 12. สีจราจร HIGH WAY สีแดง (แกลลอน) จำนวน 1 แกลลอน
 13. สีจราจร HIGH WAY สีดำ (แกลลอน) จำนวน 1 แกลลอน
 14. แผงกั้นจราจรแบบ GS1 ชนิดขาตั้งแบบแนวนอนพร้อมป้าย จำนวน 1 แผง
  • ป้าย “ห้ามจอดตลอดแนว” ขนาด 45 x 65 เซนติเมตร
  • ป้ายวัสดุแผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงชนิด ENGINEER GRADE

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์จราจรทุกชนิด เช่น แผงกั้นจราจร กรวยจราจร สีจราจร รวมไปถึงป้ายจราจร ป้ายความปลอดภัย ป้าย safety โรงงาน ป้าย safety งานก่อสร้าง ฯลฯ สอบถามราคาป้าย safety สีจราจรทาถนนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้าย safety สีจราจร และแผงกั้นจราจร

1 Comment

Comments are closed