กรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมไม้กั้นกรวยจราจรกรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมท่อกั้นเขตกรวยจราจรกรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมท่อยืดหดได้กรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมท่อกั้นกรวยจราจร

กรวยจราจรพร้อมท่อกั้นกรวยจราจร

  • กรวยจราจรรถทับไม่แตกมีสองขนาดคือขนาดความสูง 70 และ 80 เซนติเมตร
  • ผลิตจากเม็ดพลาสติกเม็ดใหม่เกรดเอ มีคุณลักษณะเหนียว และคืนรูปเองได้
  • ท่อกั้นกรวยจราจรสามารถยืด และหดได้ตามความต้องการ
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยจราจร