กรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมไม้กั้นกรวยจราจร กรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมท่อกั้นเขตกรวยจราจร กรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมท่อยืดหดได้ กรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมท่อกั้นกรวยจราจร

กรวยจราจรพร้อมท่อกั้นกรวยจราจร

  • กรวยจราจรรถทับไม่แตกมีสองขนาดคือขนาดความสูง 70 และ 80 เซนติเมตร
  • ผลิตจากเม็ดพลาสติกเม็ดใหม่เกรดเอ มีคุณลักษณะเหนียว และคืนรูปเองได้
  • ท่อกั้นกรวยจราจรสามารถยืด และหดได้ตามความต้องการ
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยจราจร

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic