สติ๊กเกอร์ข้อความ ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงข้อความ ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ้าน บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะสติ๊กเกอร์ข้อความ ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ้าน บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะแบริเออร์พลาสติก ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะwater filled barrier ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะwater filled barrier ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ้าน บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะแท่งแบริเออร์ราคา ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะแท่งแบริเออร์ ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะแท่งแบริเออร์พลาสติก ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะขนาดแบริเออร์ 1 เมตร ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะร้านแบริเออร์พลาสติก ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะกำแพงน้ำ ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะกำแพงน้ำพลาสติก ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะแผงกั้นจราจรพลาสติก ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะแบริเออร์สีส้ม ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะกำแพงน้ำสีส้ม ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะแบริเออร์พลาสติก ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ้าน บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะแท่งแบริเออร์ ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ้าน บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะแท่งแบริเออร์พลาสติก ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ้าน บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะกำแพงน้ำ ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ้าน บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะกำแพงน้ำพลาสติก ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ้าน บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะแผงกั้นจราจรพลาสติก ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ้าน บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะกำแพงน้ำสีส้ม ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ้าน บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะแบริเออร์สีส้ม ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ้าน บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะ

รายละเอียดแบริเออร์พลาสติกยาว 1 เมตร ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะ จำนวน 4 ใบ

  1. แบริเออร์พลาสติกสีส้ม ยาว 1 เมตร จำนวน 4 ใบ
  2. สติ๊กเกอร์ข้อความ “ชรบ.บ้านมาจะแก๊ะ ต.ฆอเลาะ” จำนวน 4 แผ่น
    • สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว ติดบนแท่งแบริเออร์พลาสติก

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตแบริเออร์พลาสติกมีสีส้ม และสีขาว ขนาดยาว 1, 1.5 และ 2 เมตร สามารถสั่งทำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงข้อความ หรือชื่อหน่วยงานติดที่แท่งแบริเออร์พลาสติกได้ สอบถามราคาแผงกั้นจราจรพลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แบริเออร์พลาสติก

1 Comment

Comments are closed