แผงกั้น อบต.บางน้ำผึ้งแผงกั้นจราจร อบต.บางน้ำผึ้งtraffic barrier อบต.บางน้ำผึ้งแผงเหล็ก อบต.บางน้ำผึ้งแผงกั้นถนน อบต.บางน้ำผึ้งแผงจราจร อบต.บางน้ำผึ้งแผงเหล็กกั้นจราจร อบต.บางน้ำผึ้งแผงกั้นจราจรไม่มีล้อ อบต.บางน้ำผึ้งร้านขายแผงกั้นจราจร อบต.บางน้ำผึ้งแผงกั้นจราจรราคา อบต.บางน้ำผึ้งราคาแผงกั้นจราจร อบต.บางน้ำผึ้งแผงขาวแดง อบต.บางน้ำผึ้งแผงเหล็กขาวแดง อบต.บางน้ำผึ้งแผงกั้น อบต.บางน้ำผึ้ง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผงแผงกั้นจราจร อบต.บางน้ำผึ้ง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผงแผงเหล็ก อบต.บางน้ำผึ้ง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผงแผงกั้นถนน อบต.บางน้ำผึ้ง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผงแผงจราจร อบต.บางน้ำผึ้ง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผงแผงเหล็กกั้นจราจร อบต.บางน้ำผึ้ง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผงแผงกั้นจราจรไม่มีล้อ อบต.บางน้ำผึ้ง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผงร้านขายแผงกั้นจราจร อบต.บางน้ำผึ้ง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผงแผงกั้นจราจรราคา อบต.บางน้ำผึ้ง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผงแผงเหล็กขาวแดง อบต.บางน้ำผึ้ง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผงแผงขาวแดง อบต.บางน้ำผึ้ง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผงราคาแผงกั้นจราจร อบต.บางน้ำผึ้ง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผงแผงกั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผงแผงกั้นจราจร องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผงแผงกั้นราคา อบต.บางน้ำผึ้งแผงเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผงแผงกั้นถนน องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผง

รายละเอียดแผงกั้นยึดป้าย “อบต.บางน้ำผึ้ง” ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผง

  1. แผงกั้น แบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผง
    • ซี่แผงพ่นสีขาวสลับสีแดง
  2. ป้าย “อบต.บางน้ำผึ้ง” ขนาด 15 x 75 เซนติเมตร จำนวน 10 แผ่น
    • พื้นป้ายสีขาว อักษรสีดำ
    • แผ่นสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง EG

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตแผงกั้นเหล็ก และแผงกั้นสแตนเลสทั้งแบบมีล้อ และไม่มีล้อ สอบถามราคาแผงกั้นได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผงกั้น