แผงเหล็กจราจรแผงกั้นจราจรขาวแดงแผงเหล็กกั้นถนนแผงกั้นจราจร

แผงเหล็กจราจรมธ.ศูนย์รังสิตแผงกั้นจราจรขาวแดงมธ.ศูนย์รังสิตแผงเหล็กกั้นถนนมธ.ศูนย์รังสิตแผงกั้นจราจรมธ.ศูนย์รังสิต

แผงเหล็กจราจร

  • แผงเหล็กจราจรขอบสีแดง ซี่แผงสีขาว
  • แผงกั้นจราจรขาวแดงยึดป้ายหน้าแผงข้อความ “มธ.ศูนย์รังสิต”
  • จำนวนแผงเหล็กกั้นถนนทั้งหมด 30 แผง

1 Comment

Comments are closed