แผงเหล็กจราจร แผงกั้นจราจรขาวแดงยึดป้ายมธ.ศูนย์รังสิต

แผงเหล็กจราจร แผงกั้นจราจรขาวแดง แผงเหล็กกั้นถนน แผงกั้นจราจร

แผงเหล็กจราจรมธ.ศูนย์รังสิต แผงกั้นจราจรขาวแดงมธ.ศูนย์รังสิต แผงเหล็กกั้นถนนมธ.ศูนย์รังสิต แผงกั้นจราจรมธ.ศูนย์รังสิต

แผงเหล็กจราจร

  • แผงเหล็กจราจรขอบสีแดง ซี่แผงสีขาว
  • แผงกั้นจราจรขาวแดงยึดป้ายหน้าแผงข้อความ “มธ.ศูนย์รังสิต”
  • จำนวนแผงเหล็กกั้นถนนทั้งหมด 30 แผง

One comment

  1. Pingback: แผงเหล็กจราจร แผงกั้นจราจรขาวแ ดงยึดป้ายมธ.ศูนย์รังสิต | ผู้ผลิต จำหน่าย กรวยจราจร แผงกั้นจ

Comments are closed.