แผงกั้นที่จอดรถ ชรบ.แผงกั้น ชรบ.แผงกั้นจราจร ชรบ.แผงกั้นจราจรเหล็ก ชรบ.แผงกั้นถนน และกรวยจราจร ชรบ.แผงกั้นถนน ชรบ.แผงกั้นที่จอดรถ ติดป้ายหน้าแผงกั้นที่จอดรถ "ชรบ."แผงกั้น ติดป้ายหน้าแผงกั้นที่จอดรถ "ชรบ."แผงกั้นจราจร ติดป้ายหน้าแผงกั้นที่จอดรถ "ชรบ."แผงกั้นจราจรเหล็ก "ชรบ."แผงกั้นถนน "ชรบ."แผงกั้นรถ ติดป้ายหน้าแผงกั้นที่จอดรถ "ชรบ."แผงกั้นเหล็ก ติดป้ายหน้าแผงกั้นที่จอดรถ "ชรบ."ที่กั้นที่จอดรถ ติดป้ายหน้าแผงกั้นที่จอดรถ "ชรบ."ที่กั้นจราจร ติดป้ายหน้าแผงกั้นที่จอดรถ "ชรบ."แผงกั้นจราจร ขาว-แดง ติดป้ายหน้าแผงกั้นที่จอดรถ "ชรบ."แผงเหล็กกั้น ติดป้ายหน้าแผงกั้นที่จอดรถ "ชรบ."แผงกั้นรถ ชรบ.กรวยจราจรสะท้อนแสง สกรีนข้อความ "ชรบ."กรวยจราจร สะท้อนแสง สกรีนข้อความ "ชรบ."กรวยจราจร สกรีนข้อความ "ชรบ."กรวยจราจร 80 ซม สกรีนข้อความ "ชรบ."กรวยจราจร ขนาดมาตรฐาน สกรีนข้อความ "ชรบ."กรวยพลาสติก สกรีนข้อความ "ชรบ."กรวยยาง สกรีนข้อความ "ชรบ." จำนวน 4,185 ใบกรวยจราจร สกรีนข้อความ "ชรบ." จำนวน 4,185 ใบกรวยจราจร 80 ซม สกรีนข้อความ "ชรบ." จำนวน 4,185 ใบกรวยจราจรสะท้อนแสง สกรีนข้อความ "ชรบ." จำนวน 4,185 ใบกรวยจราจร ขนาดมาตรฐาน สกรีนข้อความ "ชรบ." จำนวน 4,185 ใบกรวยพลาสติก สกรีนข้อความ "ชรบ." จำนวน 4,185 ใบกรวยยางจราจร สกรีนข้อความ "ชรบ." จำนวน 4,185 ใบกรวยกั้นถนน สกรีนข้อความ "ชรบ." จำนวน 4,185 ใบกรวยจราจรพลาสติก สกรีนข้อความ "ชรบ." จำนวน 4,185 ใบร้านขายกรวยจราจร สกรีนข้อความ "ชรบ." จำนวน 4,185 ใบขายกรวยจราจรสะท้อนแสง สกรีนข้อความ "ชรบ." จำนวน 4,185 ใบกรวยจราจร สกรีนข้อความ "เกียรติเจริญชัยการโยธา"กรวยจราจร 80 ซม สกรีนข้อความ "เกียรติเจริญชัยการโยธา"กรวยจราจร ขนาดมาตรฐาน สกรีนข้อความ "เกียรติเจริญชัยการโยธา"กรวยพลาสติก สกรีนข้อความ "เกียรติเจริญชัยการโยธา"กรวยสะท้อนแสง สกรีนข้อความ "เกียรติเจริญชัยการโยธา"กรวยยางจราจร สะท้อนแสง สกรีนข้อความ "เกียรติเจริญชัยการโยธา"กรวยยางจราจร สกรีนข้อความ "เกียรติเจริญชัยการโยธา"ป้ายหยุดตรวจ ชุดแผงหยุดตรวจรหัส N1 ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูลป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม ชุดแผงหยุดตรวจรหัส N1 ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูลแผงหยุดตรวจ ชุดแผงหยุดตรวจรหัส N1 ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูลแผงหยุดตรวจ ติดป้ายข้อความ "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูล"ป้ายจราจรหยุดตรวจ ติดป้ายข้อความ "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูล"ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม ติดป้ายข้อความ "ชรบ. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูล"ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ติดป้ายข้อความ "หยุด-ตรวจ"ป้ายหยุดตรวจ ติดป้ายข้อความ "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูล"ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม ติดป้ายข้อความ "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูล"แผงป้าย ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ติดป้ายข้อความ "หยุด-ตรวจ"ป้ายจราจรหยุดตรวจ ติดป้ายข้อความ "หยุด-ตรวจ"ป้ายหยุดตรวจจราจร ติดป้ายข้อความ "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูล"ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ติดป้ายข้อความ "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูล"แผงป้าย ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ติดป้ายข้อความ "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูล"ป้าย หยุดตรวจสามเหลี่ยม ติดป้ายข้อความ "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูล"ป้ายหยุดตรวจ "ชรบ."ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม "ชรบ."ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ชุดแผงหยุดตรวจรหัส N1 "ชรบ."ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูล"แผงป้าย ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูล"ป้ายฉุกเฉินสามเหลี่ยม "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูล"ป้ายจราจรหยุดตรวจ "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูล"แผงหยุดตรวจ "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูล"ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูล"ป้ายหยุดตรวจ "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูล"ป้ายจุดตรวจ "ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูล"ป้ายหยุดตรวจ ติดป้ายข้อความ "ชรบ."ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม ติดป้ายข้อความ "ชรบ."แผงหยุดตรวจ ติดป้ายข้อความ "ชรบ."ป้ายจราจรหยุดตรวจ ติดป้ายข้อความ "ชรบ."แผงป้าย ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ติดป้ายข้อความ "ชรบ."ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม ติดป้ายข้อความ "หยุด-ตรวจ" ชรบ. จังหวัดสตูลแผงหยุดตรวจ "ชรบ." จังหวัดสตูลป้ายจราจรหยุดตรวจ "ชรบ." จังหวัดสตูลป้ายจุดตรวจ "ชรบ." จังหวัดสตูลป้ายฉุกเฉินสามเหลี่ยม "ชรบ." จังหวัดสตูลป้ายหยุดตรวจ ข้อความ "หยุด-ตรวจ" ชรบ. จังหวัดสตูลแผงหยุดตรวจ ชรบ. จังหวัดสตูลแผงป้าย ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จังหวัดสตูลขนส่งสินค้าป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ กรวยจราจรสะท้อนแสง และแผงกั้นที่จอดรถ ชรบ. จังหวัดสตูลป้ายจราจรหยุดตรวจ ชรบ. จังหวัดสตูลป้ายฉุกเฉินสามเหลี่ยม ชรบ. จังหวัดสตูลแผงป้าย ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ชรบ. จังหวัดสตูลป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ชรบ. จังหวัดสตูลป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม ชรบ. จังหวัดสตูลแผงหยุดตรวจ จังหวัดสตูลป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม ชรบ. จังหวัดสตูลแผงกั้นที่จอดรถ และกรวยสะท้อนแสง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูลแผงกั้นจราจร และกรวย ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูลแผงเหล็กกั้นรถ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูลแผงกั้นรถ ชรบ จังหวัดสตูลกรวย 80 ซม. และแผงกั้น ชรบ จังหวัดสตูลกรวยพลาสติก และแผงกั้นจราจร ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูลขนส่งกรวยจราจร และแผงกั้นถนน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูลกรวยจราจร 4,185 ใบ และ แผงกั้น 2,232 แผง ชรบ. จังหวัดสตูลกรวย และแผงกั้น ชรบ. จังหวัดสตูลกรวย 80 เซนติเมตร ชรบ จังหวัดสตูลกรวยจราจร ชรบ จังหวัดสตูล

รายละเอียดแผงกั้น กรวยยาง และแผงหยุดตรวจ หจก.เกียรติเจริญชัยการโยธา

 • ลูกค้า : หจก.เกียรติเจริญชัยการโยธา
 • ที่อยู่ : 999 หมู่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
 1. แผงกั้น แบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 เมตร (ขาโค้ง) จำนวน 2,232 แผง
 2. ป้ายติดหน้าแผงกั้น “ชรบ.” ขนาด 20 x 30 เซนติเมตร จำนวน 2,232 แผ่น
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ธรรมดา พื้นป้ายสีขาว อักษรสีดำ ไม่มีเส้นขอบ
 3. กรวยยางสูง 80 เซนติเมตร (เม็ดเกรด B) ขนาดฐาน 42 x 42 เซนติเมตร จำนวน 4,185 ใบ
  • คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ
  • แถบล่างสกรีนข้อความ “ชรบ.” สีดำ 2 ด้าน ตัวอักษรสูง 2 นิ้ว
 4. กรวยยางสูง 80 เซนติเมตร (เม็ดเกรด B) ขนาดฐาน 42 x 42 เซนติเมตร จำนวน 215 ใบ
  • คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ
  • แถบล่างสกรีนข้อความ “เกียรติเจริญชัยการโยธา” สีดำ 1 ด้าน
 5. แผงหยุดตรวจ N1 ไฟแว๊บแดง 6 นิ้ว 220V ล้อพลาสติก 10 นิ้ว จำนวน 279 แผง
  • ป้ายบน “ชรบ.”
  • ป้ายกลาง “หยุด-ตรวจ”
  • ป้ายล่าง “ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดสตูล”
  • สายไฟฟ้ายาว 20 เมตร
  • สวิทซ์ควบคุม ไฟแว๊บสีแดง
  • ป้าย หยุด-ตรวจ เป็นกล่องไฟ กลม ขนาด 45 เซนติเมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตแผงกั้น กรวยยาง แผงหยุดตรวจ และอุปกรณ์จราจรอื่น ๆ สอบถามราคาแผงกั้น ราคากรวยยาง และราคาแผงหยุดตรวจได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผงกั้นกรวยยางแผงหยุดตรวจ