แผงกั้นเหล็ก เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 70 แผงแผงกั้น เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 70 แผงแผงกั้นล้อเลื่อน เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 70 แผงแผงกั้นจราจร เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 70 แผงแผงกั้นรถ เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 70 แผงที่กั้นที่จอดรถ เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 70 แผงแผงกั้นที่จอดรถ เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 70 แผงกรวยกั้นถนน เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 500 ใบกรวยจราจร เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 500 ใบกรวยจราจรพลาสติก เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 500 ใบกรวยจราจรสะท้อนแสง เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 500 ใบกรวยถนน เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 500 ใบกรวยสะท้อนแสง เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 500 ใบกรวยสีส้ม เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 500 ใบจำหน่ายกรวยจราจร เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 500 ใบกรวยจราจร CentralPlaza Mahachai จำนวน 500 ใบกรวยจราจร 80 ซม CentralPlaza Mahachai จำนวน 500 ใบกรวยจราจร 80 ซม เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 500 ใบกรวยจราจร ขนาดมาตรฐาน เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 500 ใบแผงกั้นรถ CentralPlaza Mahachai จำนวน 70 แผงแผงกั้นที่จอดรถ CentralPlaza Mahachai จำนวน 70 แผงแผงกั้นจราจร ขาว-แดง เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 70 แผงแผงกั้น CentralPlaza Mahachai จำนวน 70 แผงแผงกั้นถนน CentralPlaza Mahachai จำนวน 70 แผงแผงกั้นเหล็ก CentralPlaza Mahachai จำนวน 70 แผงแผงกั้นจราจรเหล็ก CentralPlaza Mahachai จำนวน 70 แผงที่กั้นจราจร เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 70 แผงแผงเหล็กกั้น เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 70 แผงแผงกั้นถนน เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 70 แผงแผงกั้นจราจรเหล็ก เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 70 แผงที่กั้นห้ามจอดรถ เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 70 แผงแผงกั้นจราจร CentralPlaza Mahachai จำนวน 70 แผงแผงกั้นจราจร แบบมีล้อ CentralPlaza Mahachai จำนวน 70 แผงแผงกั้น CentralPlaza Mahachaiกรวยยางจราจร เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 500 ใบ

รายละเอียดแผงกั้นเหล็ก 320 แผง และกรวยกั้นถนน 500 ใบ เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

  1. แผงกั้นเหล็ก แบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 150 แผง
  2. แผงกั้นเหล็ก แบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 เมตร(ขาโค้ง) จำนวน 100 แผง
    • สวมจุกยางรองขา
  3. แผงกั้นเหล็ก แบบ B มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 เมตร จำนวน 70 แผง
  4. ล้อแกนพลาสติก ไนล่อนหุ้มยาง แบบแข็ง 8 นิ้ว
  5. กรวยกั้นถนน สูง 80 เซนติเมตร (เม็ดเกรด B) 42 x 42 เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ จำนวน 500 ใบ
  • ส่งแผงกั้นจราจร และกรวยกั้นจราจรไปที่เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิต และจำหน่ายแผงกั้นเหล็ก แบบมีล้อ และไม่มีล้อ ขนาดความยาวตั้งแต่ 1, 1.5 และ 2 เมตร กรวยกั้นถนน หรือกรวยจราจร ขนาดมาตรฐาน 50, 70, 80 และ 100 เซนติเมตร สอบถามราคาแผงกั้นเหล็ก และราคากรวยกั้นถนนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผงกั้นเหล็ก กรวยกั้นถนน