การเชื่อมเหล็กเพื่อทำแผงกั้นจราจรแผงกั้นจราจรก่อนนำไปพ่นสีขาวแดงแผงกั้นจราจรขาวแดงแผงกั้นจราจรแข็งแรงทนทานแผงกั้นจราจรแข็งแรงทนทานขาวแดงการแกะกระดาษเพื่อกันสีออกจากแผงกั้นการแกะกระดาษเพื่อกันสีออกจากแผงกั้นจราจรการแกะกระดาษเพื่อกันสีออกจากแผงกั้นถนนการแกะกระดาษเพื่อกันสีออกจากแผงเหล็กกั้นจราจรแผงเหล็กกั้นจราจรแข็งแรงทนทานแผงเหล็กกั้นถนนแข็งแรงทนทานล้อแผงกั้นจราจรการนำแผงกั้นจราจรขึ้นรถบรรทุกเพื่อส่งให้ลูกค้าแผงกั้นจราจรแบบมีล้อ และไม่มีล้อแบริเออร์แบริเออร์เหล็กแผงเหล็กขาวแดงแผงกั้นจราจร เซ็นทรัล เชียงใหม่แผงกั้นจราจร เชียงใหม่การวยจราจร เซ็นทรัลแผงกั้นจราจร และอุปกรณ์จราจรรถบรรทุกแผงกั้นจราจรแผงกั้นจราจร หาดใหญ่แผงกั้นจราจร เซ็นทรัล หาดใหญ่

รายละเอียดแผงกั้นจราจรเซ็นทรัลเฟสติวัล

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 • กรวยจราจรสูง 80 เซนติเมตร ขนาดฐาน 42 x 42 เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ 800 ใบ
 • แผงกั้น แบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 เมตร 250 อัน
 • แผงกั้น แบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 เมตร (มีจุกยางรองที่ขา) 100 อัน
 • แผงกั้น แบบ B มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 เมตร 150 อัน
 • แผงกั้น แบบ B มีล้อ ขาว-แดง ยาว 2 เมตร 100 อัน
 • แผงกั้น แบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 2 เมตร 100 อัน
 • ล้อแกนพลาสติก ไนล่อนหุ้มยางแบบแข็งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 1,000 ลูก

2. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • กรวยจราจรสูง 80 เซนติเมตร ขนาดฐาน 42 x 42 เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ 900 ใบ
 • แผงกั้น แบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 เมตร 250 อัน
 • แผงกั้น แบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 เมตร (มีจุกยางรองที่ขา)  100 อัน
 • แผงกั้น แบบ B มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 เมตร 150 อัน
 • แผงกั้น แบบ B มีล้อ ขาว-แดง ยาว 2 เมตร 100 อัน
 • แผงกั้น แบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 2 เมตร 100 อัน
 • ล้อแกนพลาสติก ไนล่อนหุ้มยางแบบแข็งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 1,000 ลูก
 • ยูโรเทป ขาว-แดง ขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 500 เมตร 20 ม้วน
 • รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผงกั้นจราจรกรวยจราจร และยูโรเทป

2 Comments

Comments are closed