แบริเออร์ ทม.สุไหงโก-ลกแบริเออร์ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลก กำแพงน้ำ ติดสติ๊กเกอร์ ทม.สุไหงโก-ลก กำแพงน้ำ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลก แบริเออร์กั้นน้ำ ทม.สุไหงโก-ลก แผงกั้นพลาสติก ทม.สุไหงโก-ลก wแผงกั้นพลาสติก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลก กำแพงน้ำพลาสติก ทม.สุไหงโก-ลก กำแพงน้ำพลาสติก ติดสติ๊กเกอร์ ทม.สุไหงโก-ลก กำแพงน้ำพลาสติก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลก กรวยจราจร ติดสติ๊กเกอร์ ทม.สุไหงโก-ลก กรวยจราจร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลก กรวย ทม.สุไหงโก-ลก กรวยพลาสติก ทม.สุไหงโก-ลก กรวยพลาสติกสะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลก การยึดป้าย ทม.สุไหงโก-ลก กับแผงกั้นป้าย ทม.สุไหงโก-ลกขั้นตอนการยึดป้าย ทม.สุไหงโก-ลก กับแผงกั้นจราจรการยึดป้าย ทม.สุไหงโก-ลก กับแผงกั้นจราจรแผงกั้นยึดป้าย ทม.สุไหงโก-ลกแผงกั้น ทม.สุไหงโก-ลกแผงกั้นจราจร ทม.สุไหงโก-ลกกรวยกั้นถนน ทม.สุไหงโก-ลกกรวยกั้นถนน ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลกกรวย ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลกกรวยจราจรสะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลกกรวยถนนสะท้อนแสง ทม.สุไหงโก-ลกป้ายข้อความ ทม.สุไหงโก-ลกป้าย และกรวย ข้อความ ทม.สุไหงโก-ลกป้าย และกรวยสะท้อนแสง ข้อความ ทม.สุไหงโก-ลกกรวยสะท้อนแสง ข้อความ ทม.สุไหงโก-ลกกรวย ข้อความ ทม.สุไหงโก-ลกป้าย สกรีนข้อความ ทม.สุไหงโก-ลกป้าย สกรีนข้อความ ทม.สุไหงโก-ลก ยึดแผงกั้นจราจรป้าย สกรีนข้อความ ทม.สุไหงโก-ลก ยึดแผงกั้นถนนป้าย สกรีนข้อความ ทม.สุไหงโก-ลก ยึดแผงเหล็กกั้นถนน

รายละเอียดแบริเออร์พลาสติก แผงกั้นจราจร กรวยจราจร ทม. สุไหงโก-ลก

  • กรวยจราจรสูง 70 เซนติเมตร (แบบนิ่ม) คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ แถบล่างสกรีนข้อความ “ทม. สุไหงโก-ลก” สีดำ จำนวน 74 ใบ
  • แผงกั้นแบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.50 เมตร จำนวน 50 แผง
  • ป้ายติดหน้าแผง แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ธรรมดา สกรีนข้อความ “ทม. สุไหงโก-ลก” จำนวน 50 แผ่น
  • กำแพงน้ำพลาสติกสีส้ม ยาว 1.0 เมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว ข้อความ “ทม. สุไหงโก-ลก” จำนวน 10 อัน
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยจราจรแผงกั้นป้ายแบริเออร์พลาสติก

1 Comment

Comments are closed