แผงกั้นจราจรป้ายจราจร อบจ.ตรังแผงกั้นจราจรยึดป้ายอบจ.ตรังราคาแผงกั้นจราจรยึดป้ายอบจ.ตรังแผงกั้นจราจรแข็งแรงทนทานยึดป้ายอบจ.ตรังแผงกั้นจราจร อบจ.ตรังแผงกั้นจราจรแข็งแรงทนทาน อบจ.ตรังแผงกั้น อบจ.ตรังแผงกั้นจราจรแข็งแรงทนทานกำแพงน้ำกรวย อบจ.ตรังกรวยสะท้อนแสง อบจ.ตรังกรวยพลาสติก อบจ.ตรังกรวยพลาสติกสะท้อนแสง อบจ.ตรังกรวยจราจรกรวยจราจร อบจ.ตรังกรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์ อบจ.ตรังกรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง อบจ.ตรังกรวยกั้นถนน อบจ.ตรังกรวยกั้นถนนสะท้อนแสง อบจ.ตรัง

รายละเอียดอุปกรณ์จราจร อบจ. ตรัง

1. กรวยจราจรสูง 70 เซนติเมตร (แบบนิ่ม) คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ แถบล่างสกรีนข้อความ “อบจ. ตรัง” จำนวน 30 ใบ
2. แผงกั้นแบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.50 เมตร จำนวน 35 แผง
3. ป้ายติดหน้าแผง
– แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร
– ติดสติ๊กเกอร์ธรรมดา สกรีนข้อความสีดำ “อบจ. ตรัง” จำนวน 35 แผ่น
4. กำแพงน้ำสีส้ม ยาว 1.0 เมตร จำนวน 8 อัน