แผงกั้นถนนป้ายติดหน้าแผงกั้น "ทต. พรหมพิราม"แผงกั้นจราจรแผงกั้นถนนที่กั้นถนนแผงกั้นจราจรแผงกั้นถนน ทต. พรหมพิรามแผงกั้นจราจรแผงกั้นถนน ทต. พรหมพิรามที่กั้นถนน ทต. พรหมพิรามแผงกั้นถนนเทศบาลตำบลพรหมพิรามแผงกั้นจราจรแผงกั้นถนนเทศบาลตำบลพรหมพิรามที่กั้นถนนเทศบาลตำบลพรหมพิรามแผงกั้นจราจรเทศบาลตำบลพรหมพิราม

รายละเอียด แผงกั้นถนนขาว-แดง เทศบาลตำบลพรหมพิราม ยาว 1 เมตร จำนวน 20 แผง

  • แผงกั้นถนนแบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1 เมตร จำนวน 20 แผง
  • ป้ายติดหน้าที่กั้นถนน “ทต. พรหมพิราม” จำนวน 20 แผ่น
  • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ธรรมดา
  • พื้นป้ายสีขาว-อักษรสีดำ

สอบถามราคาแผงกั้นจราจรแผงกั้นถนนเพิ่มเติมได้ที่บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผงกั้นถนน

1 Comment

Comments are closed