กรวยถนนกรวยจราจรราคากรวยจราจรกรวยจราจรราคาถูกกรวยจราจร 70 ซมกรวยกั้นถนนกรวยถนน ฝรภ.ทดม.กรวยจราจร ฝรภ.ทดม.ราคากรวยจราจร ฝรภ.ทดม.กรวยจราจรราคาถูก ฝรภ.ทดม.กรวยจราจร 70 ซม ฝรภ.ทดม.กรวยกั้นถนน ฝรภ.ทดม.

รายละเอียดกรวยถนน ฝรภ.ทดม.

1. กรวยจราจรสูง 70 เซนติเมตร เกรด B จำนวน 180 ใบ

  • คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ
  • แถบล่างสกรีนอักษรสีดำ “ฝรภ.ทดม.” ด้านเดียว

2. กรวยกั้นถนนสูง 70 เซนติเมตร เกรด B จำนวน 10 ใบ

  • คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ

สอบถามราคากรวยจราจรเพิ่มเติมได้ที่บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยถนน