กรวยกั้นจราจรtraffic กรวยจราจรกรวยจราจรกรวยจราจรพลาสติกกรวยกั้นจราจร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัดtraffic กรวยจราจร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัดกรวยจราจร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัดกรวยจราจรพลาสติก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัดกรวยกั้นจราจร AOTtraffic กรวยจราจร AOTกรวยจราจร AOTยูโรเทปขาวแดง และเทปกั้นเขตเหลืองดำ

รายละเอียดกรวยกั้นจราจร และยูโรเทป

  • ลูกค้า : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าอากาศยานภูเก็ต
  • ที่อยู่ : 222 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  1. กรวยจราจรสูง 80 เซนติเมตร (แบบแข็ง) ฐานกรวยจราจรพลาสติกขนาด 45 x 45 เซนติเมตร จำนวน 75 ใบ
    • คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ เกรดเอ็นจิเนียร์
    • แถบล่างสกรีนโลโก้ AOT ด้วยสีน้ำเงิน
  2. ยูโรเทป ขาวแดง ขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 500 เมตร จำนวน 10 ม้วน
  3. เทปกั้นเขต เหลืองดำ ขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 500 เมตร จำนวน 10 ม้วน

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้ผลิตกรวยกั้นจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายจราจร ไม้กระดกจราจร และอุปกรณ์จราจรทุกชนิด สอบถามราคากรวยกั้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยกั้นจราจร ยูโรเทป