แผงเหล็กกั้น สภ. บางแพแผงเหล็กกั้นจราจร สภ. บางแพแผงกั้นที่จอดรถ สภ. บางแพร้านขายแผงกั้นจราจร สภ. บางแพขายแผงเหล็กกั้นจราจร สภ. บางแพการแผงเหล็กกั้นจราจร สภ. บางแพร้านแผงเหล็กกั้นจราจร สภ. บางแพแผงเหล็กกั้นถนน สภ. บางแพแผงกั้นจราจร สภ. บางแพเหล็กกั้นจราจร สภ. บางแพแผงกั้นจราจรแบบไม่มีล้อ สภ. บางแพแผงเหล็กขาวแดง สภ. บางแพ

รายละเอียดแผงเหล็กกั้น สภ. บางแพ

  1. แผงเหล็กกั้นแบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1 เมตร จำนวน 10 แผง
  2. ป้ายชื่อติดหน้าแผงเหล็กกั้นจราจร “สภ. บางแพ” จำนวน 10 แผ่น
  • แผ่นสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ธรรมดา
  • พื้นป้ายสีขาว-อักษรสีดำ

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตแผงเหล็กกั้นถนน แผงกั้นที่จอดรถ สอบถามราคาแผงเหล็กกั้นเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผงเหล็กกั้น

1 Comment

Comments are closed