แบริเออร์พลาสติก 80 ตัวกำแพงน้ำพลาสติก 80 ตัวกำแพงน้ำ 80 ตัวกำแพงกั้นน้ำ 80 ตัวที่กั้นจราจร 80 ตัวแผงกั้นจราจรพลาสติก 80 ตัวแผงกั้นรถยนต์ 80 ตัวแบริเออร์ 80 ตัวราคาแบริเออร์ 80 ตัวแบริเออร์พลาสติกสีส้มแบริเออร์พลาสติกสีส้ม 80 ตัว และกรวย 120 ใบกำแพงน้ำพลาสติกสีส้ม 80 ตัว

รายละเอียดกำแพงน้ำพลาสติก และกรวย

  • กรวยจราจรสูง 70 เซนติเมตร เกรด B คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ จำนวน 120 ใบ
  • กำแพงน้ำสีส้ม ยาว 1 เมตร จำนวน 80 ใบ

สอบถามราคาแบริเออร์เพิ่มเติมได้ที่บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แบริเออร์พลาสติกกรวย