แผงกั้นป้ายเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราป้ายเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสะท้อนแสงแผงกั้นถนนป้ายจราจรแผงกั้นจราจรแผงกั้น เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราขายแผงกั้น เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราแผงกั้นถนน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราแผงกั้นจราจร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราแผงกั้นจราจร ป้ายเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสะท้อนแสงแผงกั้นจราจร ป้ายเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราป้ายสะท้อนแสงข้อความเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราป้ายสะท้อนแสงข้อความเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรายึดกับแผงกั้นป้ายสะท้อนแสงข้อความเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรายึดกับแผงกั้นจราจรป้ายสะท้อนแสงข้อความเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรายึดกับแผงกั้นจราจรขาวแดงป้ายสะท้อนแสงเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรายึดกับแผงเหล็กกั้นจราจรขาวแดงกรวยจราจรกรวยจราจร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรากรวยกั้นจราจร

รายละเอียดแผงกั้น กรวยจราจรเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ลูกค้า : เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ : 1 ถนนจุลละนันท์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

  1. กรวยจราจรคาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ ขนาดสูง 80 เซนติเมตร จำนวน 12 ใบ
  2. แผงกั้นสีขาว-แดง ขนาดยาว 2 เมตร ไม่มีล้อ จำนวน 10 แผง
    • พร้อมป้าย 1 แผ่น
    • ข้อความ “เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา”
    • พื้นป้ายสีขาวสะท้อนแสง ข้อความสีดำ

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตแผงกั้น กรวยจราจร และอุปกรณ์จราจรทุกชนิด สอบถามราคาแผงกั้นถนน หรือกรวยกั้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผงกั้นกรวยจราจร

2 Comments

Comments are closed