กรวยถนนกรวยจราจรกรวยจราจรราคาถูกกรวยจราจร 70 ซม.กรวยกั้นถนนกรวยถนน 70 ซม.กรวยถนน เจริญสิทธิ์ก่อสร้างกรวยจราจร เจริญสิทธิ์ก่อสร้างกรวยจราจรราคาถูก เจริญสิทธิ์ก่อสร้างกรวยจราจร 70 ซม. เจริญสิทธิ์ก่อสร้างกรวยกั้นถนน เจริญสิทธิ์ก่อสร้างกรวยถนน 70 ซม. เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง

รายละเอียดกรวยถนน

ลูกค้า : บริษัท เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด
ที่อยู่ : 100/173 หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

  • กรวยถนนสูง 70 เซนติเมตร (เม็ดเกรด B) จำนวน 50 ใบ
  • คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ
  • แถบล่างกรวยจราจรสกรีนข้อความ “เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง” สีดำ

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตกรวยถนน และอุปกรณ์จราจรทุกชนิด เช่น แผงกั้น ป้ายเตือน ป้ายจราจร การ์ดเรล สีตีเส้นถนน ฯลฯ สอบถามราคากรวยถนนได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยถนน

1 Comment

Comments are closed