แบริเออร์พลาสติก อัครพันธุ์ก่อสร้างแบริเออร์พลาสติกราคา อัครพันธุ์ก่อสร้างกำแพงน้ำพลาสติกราคา อัครพันธุ์ก่อสร้างแบริเออร์พลาสติกราคา อัครพันธุ์ก่อสร้างร้านแบริเออร์พลาสติก อัครพันธุ์ก่อสร้างแบริเออร์กันน้ํา อัครพันธุ์ก่อสร้างราคาแบริเออร์พลาสติก อัครพันธุ์ก่อสร้างราคาแบริเออร์พลาสติก อัครพันธุ์ก่อสร้างแบริเออร์พลาสติกทรงกระบอก อัครพันธุ์ก่อสร้างราคาแบริเออร์พลาสติกทรงกระบอก อัครพันธุ์ก่อสร้างแบริเออร์พลาสติกราคาทรงกระบอก อัครพันธุ์ก่อสร้างกำแพงน้ำพลาสติกราคาทรงกระบอก อัครพันธุ์ก่อสร้างราคาแบริเออร์พลาสติกทรงกระบอก อัครพันธุ์ก่อสร้างแบริเออร์พลาสติกราคาทรงกระบอก อัครพันธุ์ก่อสร้างแบริเออร์กันน้ําทรงกระบอก อัครพันธุ์ก่อสร้างwater barrier อัครพันธุ์ก่อสร้างแบริเออร์ อัครพันธุ์ก่อสร้างสติ๊กเกอร์โลโก้ อัครพันธุ์ก่อสร้างแบริเออ อัครพันธุ์ก่อสร้างกำแพงน้ำ อัครพันธุ์ก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ อัครพันธุ์ก่อสร้างแผงกั้นน้ำ อัครพันธุ์ก่อสร้างแท่งแบริเออร์ ราคา อัครพันธุ์ก่อสร้างแท่นพลาสติกกั้นจราจร อัครพันธุ์ก่อสร้างแท่งแบริเออร์ พลาสติก อัครพันธุ์ก่อสร้างแบริเออร์พลาสติก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง อัครพันธุ์ก่อสร้างแบริเออร์พลาสติกราคา ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง อัครพันธุ์ก่อสร้างแบริเออร์พลาสติกราคา ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง อัครพันธุ์ก่อสร้างแผงกั้นพลาสติก อัครพันธุ์ก่อสร้างแบริเออร์พลาสติกทรงกระบอก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง อัครพันธุ์ก่อสร้างแบริเออร์กันน้ํา ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง อัครพันธุ์ก่อสร้างแบริเออร์กันน้ําทรงกระบอก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง อัครพันธุ์ก่อสร้างwater barrier ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง อัครพันธุ์ก่อสร้างสติ๊กเกอร์ ตัวอักษร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง อัครพันธุ์ก่อสร้างสติ๊กเกอร์ โลโก้ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง อัครพันธุ์ก่อสร้าง

รายละเอียดแบริเออร์พลาสติก ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง APAC

ลูกค้า : หจก. อัครพันธุ์ก่อสร้าง

  1. แบริเออร์พลาสติกสีส้ม จำนวน 40 อัน
    • คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ
    • ตรงกลางระหว่างแถบ ติดข้อความ “อัครพันธุ์ก่อสร้าง” เป็นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว 2 ด้าน
  2. สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง APAC ขนาด 18 x 35 เซนติเมตร จำนวน 80 แผ่น
    • สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงชนิด ENGINEER GRADE
    • ติดที่กำแพงน้ำพลาสติก จำนวน 2 แผ่น/ถัง

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตแบริเออร์พลาสติก หรือแบริเออร์กันน้ํา ใช้สำหรับตั้งบนถนนเพื่อแบ่งช่องทางจราจร เพิ่มน้ำหนักโดยการใส่น้ำ หรือทราย นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตกำแพงน้ำพลาสติกแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมมีขนาดยาว 1, 1.5 และ 2 เมตร สอบถามราคาแบริเออร์พลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีแบริเออร์พลาสติก

1 Comment

Comments are closed