กระจกจราจร ขนาด 32 นิ้ว พร้อมแคล้มป์รัดเสา ติดตั้งที่ชั้น B1 อาคารสาธร สแควร์

กระจกจราจร ขนาด 32 นิ้ว พร้อมแคล้มป์รัดเสา ติดตั้งที่ชั้น B1 อาคารสาธร สแควร์

กระจกจราจร ขนาด 32 นิ้ว พร้อมแคล้มป์รัดเสา ติดตั้งที่ชั้น B1 อาคารสาธร สแควร์

กระจกจราจร ขนาด 32 นิ้ว พร้อมแคล้มป์รัดเสา ติดตั้งที่ชั้น B1 อาคารสาธร สแควร์