ราวเหล็กลูกฟูก โครงการชลประทาน สาย 22L-RMC จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน 564 เมตร

ราวเหล็กลูกฟูก โครงการชลประทาน สาย 22L-RMC จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน 564 เมตร

ราวเหล็กลูกฟูก โครงการชลประทาน สาย 22L-RMC จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน 564 เมตร

ราวเหล็กลูกฟูก โครงการชลประทาน สาย 22L-RMC จังหวัดพะเยา ปริมาณงาน 564 เมตร