แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 52 แผ่น ปลายทางจังหวัดสุราษฎ์ธานี

แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 52 แผ่น ปลายทางจังหวัดสุราษฎ์ธานี

แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 52 แผ่น ปลายทางจังหวัดสุราษฎ์ธานี

แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 52 แผ่น ปลายทางจังหวัดสุราษฎ์ธานี