ป้ายโอเวอร์เฮด ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเสษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ – บางปะกง

ป้ายโอเวอร์เฮด ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเสษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางปะกง

ป้ายโอเวอร์เฮด ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเสษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ – บางปะกง

ป้ายโอเวอร์เฮด ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นสะพาน มอเตอร์เวย์ ทางหลวงพิเสษหมายเลข 7 ตอน ถนนศรีนครินทร์ – บางปะกง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.