กรวยจราจรสีชมพู

กรวยจราจรสีชมพูขนาดสูง 100 เซนติเมตร กรวยจราจรสีชมพูขนาดสูง 1 เมตร กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีชมพูขนาดสูง 100 เซนติเมตร กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีชมพูขนาดสูง 1 เมตร

กรวยจราจรสีชมพูขนาดสูง 100 เซนติเมตรแพ็คมัดละ 10 ใบ กรวยจราจรสีชมพูขนาดสูง 1 เมตรแพ็คมัดละ 10 ใบ กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีชมพูขนาดสูง 100 เซนติเมตรแพ็คมัดละ 10 ใบ กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีชมพูขนาดสูง 1 เมตรแพ็คมัดละ 10 ใบ

กรวยจราจรสีชมพูติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงขนาดสูง 100 เซนติเมตรแพ็คมัดละ 10 ใบ กรวยจราจรสีชมพูติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงขนาดสูง 1 เมตรแพ็คมัดละ 10 ใบ กรวยสีชมพูขนาดสูง 100 เซนติเมตรแพ็คมัดละ 10 ใบ กรวยสีชมพูขนาดสูง 1 เมตรแพ็คมัดละ 10 ใบ

กรวยสีชมพูขนาดสูง 100 เซนติเมตรแพ็คมัดละ 10 ใบทั้งหมด 125 ใบ กรวยสีชมพูขนาดสูง 1 เมตรแพ็คมัดละ 10 ใบทั้งหมด 125 ใบ กรวยจราจรสีชมพูขนาดสูง 100 เซนติเมตรแพ็คมัดละ 10 ใบทั้งหมด 125 ใบ กรวยจราจรสีชมพูขนาดสูง 1 เมตรแพ็คมัดละ 10 ใบทั้งหมด 125 ใบ

กรวยจราจรสีชมพู

 • กรวยจราจรขนาดสูง 80 เซนติเมตร
 • ใช้วิธีการผลิตแบบพิเศษ สามารถสั่งกรวยจราจรสีอื่นๆ ที่ไม่ใช่สีส้มได้ขั้นต่ำเพียง 100 ใบ
 • คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ เกรดเอ็นจิเนียร์
 • กรวยจราจรสีชมพูทั้งหมดจำนวน 125 ใบ
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยจราจร

กำแพงน้ำ หรือแผงกั้นจราจรใส่น้ำจำนวน 150 ตัว

กำแพงน้ำ แผงกั้นจราจรใส่น้ำ กำแพงกั้นน้ำ กำแพงน้ำขนาดยาว 2 เมตร

แผงกั้นจราจรใส่น้ำขนาดยาว 2 เมตร กำแพงกั้นน้ำขนาดยาว 2 เมตร กำแพงน้ำจำนวน 150 ตัว แผงกั้นจราจรใส่น้ำจำนวน 150 ตัว

กำแพงกั้นน้ำจำนวน 150 ตัว กำแพงน้ำจำนวน 150 ตัวส่งภาคเหนือ แผงกั้นจราจรใส่น้ำจำนวน 150 ตัวส่งภาคเหนือ กำแพงกั้นน้ำจำนวน 150 ตัวส่งภาคเหนือ

กำแพงน้ำขนาดยาว 2 เมตรจำนวน 150 ตัว แผงกั้นจราจรใส่น้ำขนาดยาว 2 เมตรจำนวน 150 ตัว กำแพงกั้นน้ำขนาดยาว 2 เมตรจำนวน 150 ตัว กำแพงน้ำขนาดยาว 200 เซนติเมตรจำนวน 150 ตัว

กำแพงน้ำ หรือแผงกั้นจราจรใส่น้ำ

 • แผงกั้นจราจรใส่น้ำขนาดฐานกว้าง 50 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร
 • กำแพงกั้นน้ำจำนวนทั้งหมด 150 ตัว ส่งไปที่ภาคเหนือ
 • ดูรายะละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กำแพงน้ำ

กรวยจราจรโรงพยาบาลสมิติเวช

กรวยจราจรโรงพยาบาลสมิติเวช กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีนคำว่าโรงพยาบาลสมิติเวช สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีนคำว่าโรงพยาบาลสมิติเวชสำหรับติดกรวยจราจร กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสกรีนโรงพยาบาลสมิติเวช กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงโรงพยาบาลสมิติเวช กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์โรงพยาบาลสมิติเวช กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สกรีนโรงพยาบาลสมิติเวช กรวยจราจรติดสติ๊กเกอร์สกรีนสมิติเวช

กรวยจราจรโรงพยาบาลสมิติเวช

 • กรวยจราจรขนาดสูง 70 เซนติเมตร รถทับไม่แตก
 • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 2 แถบ
 • สติ๊กเกอร์แถบที่สองสกรีนคำว่า “โรงพยาบาลสมิติเวช” และ “Samitivej Hospitals”
 • ระหว่างสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 2 แถบ ติดสติ๊กเกอร์โลโก้โรงพยาบาล
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยจราจร

แผงกั้นจราจรสแตนเลส Rhythm รัชดา-ห้วยขวาง

ป้าย Rhythm รัชดา-ห้วยขวาง สำหรับหรับยึดแผงกั้นจราจรสแตนเลส แผงกั้นจราจรสแตนเลส การยึดป้ายกับแผงกั้นจราจรสแตนเลส การยึดป้ายจราจรกับแผงกั้นจราจรสแตนเลสลูกรีเวทใช้สำหรับยึดป้ายหน้าแผงกั้นจราจรสแตนเลส แผงสแตนเลส Rhythm รัชดา-ห้วยขวาง แผงกั้นสแตนเลส Rhythm รัชดา-ห้วยขวาง แผงกั้นจราจรสแตนเลส Rhythm รัชดา-ห้วยขวาง

แผงกั้นจราจรสแตนเลส Rhythm รัชดา-ห้วยขวาง

 • แผงกั้นจราจรแบบเหล็กสแตนเลสไม่เป็นสนิม
 • ขนาดความยาว 1.5 เมตร
 • ล้อเป็นล้อแม็ก 4 ล้อ
 • ป้ายข้อความ “RHYTTHM | Ratchada-Huaikwang | จุดตรวจสอบสติ๊กเกอร์ | Sticker Check Point
 • ขนาดป้ายเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผงกั้นจราจรสแตนเลส และป้ายจราจร

กรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมไม้กั้นกรวยจราจร

กรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมไม้กั้นกรวยจราจร กรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมท่อกั้นเขตกรวยจราจร กรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมท่อยืดหดได้ กรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมท่อกั้นกรวยจราจร

กรวยจราจรพร้อมท่อกั้นกรวยจราจร

 • กรวยจราจรรถทับไม่แตกมีสองขนาดคือขนาดความสูง 70 และ 80 เซนติเมตร
 • ผลิตจากเม็ดพลาสติกเม็ดใหม่เกรดเอ มีคุณลักษณะเหนียว และคืนรูปเองได้
 • ท่อกั้นกรวยจราจรสามารถยืด และหดได้ตามความต้องการ
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยจราจร