กรวยจราจรเทศบาลเมืองป่าตองขนาดสูง 80 เซนติเมตร

กรวยจราจรเทศบาลเมืองป่าตองขนาดสูง 80 เซนติเมตร

กรวยจราจรเทศบาลเมืองป่าตองขนาดสูง 80 เซนติเมตร

กรวยจราจรเทศบาลเมืองป่าตองขนาดสูง 80 เซนติเมตร