ขาตั้งป้ายจราจร ชนิดมีสัญญาณไฟแว๊บ แบบ K2 เป็นแผงกั้นจราจรแบบแนวตั้ง

สนใจสินค้า สั่งซื้อ/สอบถามเพิ่มเติม:

Description

  • ป้ายขนาด 120 x 150 เซนติเมตร
  • ป้ายลูกศรจะมีรางสำหรับเปลี่ยนด้านได้
  • ล้อขาตั้งจะหมุนได้รอบพร้อมแท่นไฟแว๊บ และแบตเตอรี่