ยางกั้นล้อรถ ขนาด 178 x 14 x 10 ซม. ที่คอนโดสโคป หลังสวน (SCOPE Langsuan) ใกล้ BTS ชิดลม

ยางกั้นล้อรถ ขนาด 178 x 14 x 10 ซม. ที่คอนโดสโคป หลังสวน (SCOPE Langsuan) ใกล้ BTS ชิดลม

ยางกั้นล้อรถ ขนาด 178 x 14 x 10 ซม. ที่คอนโดสโคป หลังสวน (SCOPE Langsuan) ใกล้ BTS ชิดลม

ยางกั้นล้อรถ ขนาด 178 x 14 x 10 ซม. ที่คอนโดสโคป หลังสวน (SCOPE Langsuan) ใกล้ BTS ชิดลม