ราวเหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ปลายทาง อ.เมือง จ.ยะลา

ราวเหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ปลายทาง อ.เมือง จ.ยะลา

ราวเหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ปลายทาง อ.เมือง จ.ยะลา

ราวเหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ปลายทาง อ.เมือง จ.ยะลา