แผงกั้น เทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 100 แผง

แผงกั้นจราจรสีเหลือง จำนวน 100 แผง วิศวกรรมจราจร ทน.ภูเก็ต

แผงกั้นจราจรรูปแบบ กทม. สีเหลือง ไม่มีล้อ ยาว 2 ม. จำนวน 100 แผง ข้อความ "วิศวกรรมจราจร ทน.ภูเก็ต" ส่งไปเทศบาลนครภูเก็ต สอบถามราคาแผงกั้นจราจรได้ที่ 022940281-6