ที่กั้นห้ามจอดรถ ส่งไปอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แผงกั้นที่จอดรถ จำนวน 220 แผง ส่งไปอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แผงกั้นที่จอดรถ แบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 ม. จำนวน 200 แผง และแผงกั้นที่จอดรถ แบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 2 ม. จำนวน 20 แผง ส่งไปที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา