แผงกั้นจราจร แบบมีล้อ ศูนย์ปฏิบัติการ อำเภอสุไหงปาดี(ศปก.อ.สุไหงปาดี)

แผงกั้นจราจร แบบมีล้อ พร้อมป้ายติดหน้าแผง “ศปก.อ.สุไหงปาดี”

แผงกั้นจราจร มีล้อ ยาว 1.5 ม. จำนวน 10 แผง ยึดป้ายหน้าแผงกั้นจราจร "ศปก.อ.สุไหงปาดี" (ศูนย์ปฏิบัติการ อำเภอสุไหงปาดี) สอบถามราคาแผงกั้นจราจรได้ที่ 0-2294-0281-6