แผงกั้นที่จอดรถ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 150 แผง

แผงกั้นจราจร และกรวยยางจราจร เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

แผงกั้นจราจร แบบ B ไม่มีล้อ ยาว 1.5 ม. จำนวน 150 แผง กรวยยางจราจรสูง 70 ซม. จำนวน 150 ใบ และกรวยยางจราจรสูง 80 ซม. จำนวน 150 ใบ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต