เหล็กกั้นถนนราคา ติดป้ายสะท้อนแสง หยุด-ตรวจ

เหล็กกั้นถนนมีล้อ ขาว-แดง ยาว 1 เมตร พร้อมป้ายหยุด-ตรวจ

เหล็กกั้นถนน แบบ B มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1 เมตร จำนวน 6 แผง ป้าย "หยุด-ตรวจ" กลม 45 เซนติเมตร จำนวน 6 แผ่น สติ๊กเกอร์ Engineer พื้นป้ายสีขาว อักษรสีดำ ขอบป้ายสีแดง