แบริเออร์พลาสติก เทศบาลตำบลมะขามคู่ จำนวน 10 ใบ

แบริเออร์พลาสติก แผงกั้นจราจร และกรวยพลาสติก เทศบาลตำบลมะขามคู่

แผงกั้นจราจร แบบมีล้อ ยาว 1.5 ม. จำนวน 4 แผง แบบไม่มีล้อ ยาว 1.5 ม. จำนวน 10 แผง แบริเออร์พลาสติก จำนวน 10 ใบ และกรวยพลาสติก จำนวน 10 ใบ ส่งไปเทศบาลตำบลมะขามคู่