กรวยจราจร ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (TPRO)

กรวยสะท้อนแสง และแบริเออร์พลาสติก ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต

กรวยสะท้อนแสง สูง 50 ซม. จำนวน 100 ใบ กรวยสะท้อนแสงสูง 80 ซม. จำนวน 200 ใบ และแบริเออร์พลาสติก ยาว 2 ม. จำนวน 151 ใบ บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
แบริเออร์พลาสติก เทศบาลตำบลมะขามคู่ จำนวน 10 ใบ

แบริเออร์พลาสติก แผงกั้นจราจร และกรวยพลาสติก เทศบาลตำบลมะขามคู่

แผงกั้นจราจร แบบมีล้อ ยาว 1.5 ม. จำนวน 4 แผง แบบไม่มีล้อ ยาว 1.5 ม. จำนวน 10 แผง แบริเออร์พลาสติก จำนวน 10 ใบ และกรวยพลาสติก จำนวน 10 ใบ ส่งไปเทศบาลตำบลมะขามคู่