แผงกั้นที่จอดรถ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 150 แผง

แผงกั้นจราจร และกรวยยางจราจร เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

แผงกั้นจราจร แบบ B ไม่มีล้อ ยาว 1.5 ม. จำนวน 150 แผง กรวยยางจราจรสูง 70 ซม. จำนวน 150 ใบ และกรวยยางจราจรสูง 80 ซม. จำนวน 150 ใบ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
แผงกั้น เทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 100 แผง

แผงกั้นจราจรสีเหลือง จำนวน 100 แผง วิศวกรรมจราจร ทน.ภูเก็ต

แผงกั้นจราจรรูปแบบ กทม. สีเหลือง ไม่มีล้อ ยาว 2 ม. จำนวน 100 แผง ข้อความ "วิศวกรรมจราจร ทน.ภูเก็ต" ส่งไปเทศบาลนครภูเก็ต สอบถามราคาแผงกั้นจราจรได้ที่ 022940281-6