แบริเออร์ พลาสติก โรงงานข้าวนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผงกั้นพลาสติก และกรวยจราจร โรงงานข้าวนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

แผงกั้นพลาสติก สีส้ม ยาว 1 เมตร จำนวน 70 ใบ กรวยจราจรสูง 80 เซนติเมตร (แบบแข็ง) ฐาน 45 x 45 ซม. จำนวน 50 ใบ ส่งไปที่โรงงานข้าวนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา