แผงกั้นจราจร เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จำนวน 70 แผง

แผงกั้นเหล็ก 320 แผง และกรวยกั้นถนน 500 ใบ เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

แผงกั้นเหล็ก แบบไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1.5 ม. จำนวน 250 แผง แบบมีล้อ จำนวน 70 แผง และกรวยกั้นถนน สูง 80 ซม. คาดแถบสะท้อนแสง จำนวน 500 ใบ ส่งไปเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย