แผงกั้นจราจร ขนาด 1.5 เมตร เซ็นทรัลภูเก็ต

แผงกั้นจราจร 320 แผง และกรวยจราจร 700 ใบ ส่งไปเซ็นทรัลภูเก็ต

แผงกั้นจราจร ไม่มีล้อ ขาว-แดง ขนาด 1.5 ม. จำนวน 250 แผง แผงกั้นจราจร มีล้อ ขาว-แดง ขนาด 1.5 ม. จำนวน 70 แผง และกรวยจราจรสูง 80 ซม. จำนวน 700 ใบ ไปที่เซ็นทรัลภูเก็ต