กรวยยาง สกรีนข้อความ "ชรบ." จำนวน 4,185 ใบ

แผงกั้น กรวยยาง และแผงหยุดตรวจ หจก.เกียรติเจริญชัยการโยธา

แผงกั้น "ชรบ." จำนวน 2,232 แผง กรวยยาง 80 ซม. สกรีนข้อความ "ชรบ." และ "เกียรติเจริญชัยการโยธา" จำนวนทั้งหมด 4,400 ใบ และแผงหยุดตรวจ ชรบ. จังหวัดสตูล จำนวน 279 แผง