ตีเส้น "STOP" บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด โรงงานบางพลี

ติดตั้งอุปกรณ์จราจร ทางเข้า-ออก บจก.โตโยต้า มอเตอร์ 5 โรงงาน

ติดตั้งอุปกรณ์จราจร และตีเส้นจราจร ข้อความ "STOP" บริเวณทางเข้า-ออก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ที่โรงงานแหลมฉบัง แบริ่ง บางปะกง บางพลี และบ้านโพธิ์