แผงกั้นจราจร (Traffic barrier) เหมาะสำหรับในการใช้งานก่อสร้าง อาคารที่จอดรถ ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นของยวดยานพาหนะตลอดจนผู้ใช้งาน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแบ่งเขตทำงาน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืน ตลอดจนใช้กั้นแนวในการจอดรถ หรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ พื้นที่ห้ามเข้าต่าง ๆ โดยสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก ใช้วัสดุคงทนถาวร แข็งแรง และได้ตามมาตรฐาน

จำหน่ายขนาดเท่าไหร่บ้าง ?

"1 เมตร / 1.5 เมตร / 2 เมตร"

วัสดุเป็นแบบไหน ?

"มีทั้งแผงกั้นจราจรชนิดเหล็ก และแผงกั้นจราจรสแตนเลส"

เคลื่อนย้ายสะดวกไหม ?

"จำหน่ายทั้งแบบมีล้อ และไม่มีล้อ สามารถเลือกได้ตามความต้องการ"

แผงกั้นจราจร

203 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / สั่งซื้อ / ขอใบเสนอราคา

0-2294-0281-6

siamtraffic.stf@gmail.com

Scroll to Top