แผงกั้นจราจร แบบ A
แผงกั้นจราจร แบบ A
แผงกั้นจราจร แบบ B
แผงกั้นจราจร แบบ B
ขาตั้งป้าย
ขาตั้งป้าย

แผงกั้นจราจร (Traffic barrier) เหมาะสำหรับในการใช้งานก่อสร้าง อาคารที่จอดรถ ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นของยวดยานพาหนะตลอดจนผู้ใช้งาน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแบ่งเขตทำงาน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืน ตลอดจนใช้กั้นแนวในการจอดรถ หรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ พื้นที่ห้ามเข้าต่าง ๆ โดยสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก ใช้วัสดุคงทนถาวร แข็งแรง และได้ตามมาตรฐาน

สามารถสั่งทำป้ายยึดติดหน้าแผงกั้นจราจรเป็นข้อความต่าง ๆ ได้

เช่น ป้ายหยุด-ตรวจ ป้ายชื่อบริษัทของท่านพร้อมโลโก้ ป้ายห้ามจอดรถ ป้ายที่จอดรถ ป้ายหยุดตรวจ ฯลฯ

แผงกั้นจราจรของทางเรา มีการพ่นกันสนิม และพ่นสีรองพื้นก่อนพ่นสีจริง 2 ครั้ง ทุกแผง

นอกจากนี้ทางบริษัท ฯ ยังใช้พลาสติกใสเกรด A พันโครงแผงก่อนส่งมอบแผงกั้นจราจรให้กับลูกค้าทุกท่าน

แผงกั้นจราจร

203 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

0-2294-0281-6

siamtraffic.stf@gmail.com

Scroll to Top