แผ่นการ์ดเรล ปลายทางอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โครงการ ส.เขมราษฏ์ (SECTION 1) บ้านท่าพระ – มหาสารคาม

แผ่นการ์ดเรล ปลายทางอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โครงการ ส.เขมราษฏ์ (SECTION 1) บ้านท่าพระ - มหาสารคาม

แผ่นการ์ดเรล ปลายทางอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โครงการ ส.เขมราษฏ์ (SECTION 1) บ้านท่าพระ – มหาสารคาม

แผ่นการ์ดเรล ปลายทางอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โครงการ ส.เขมราษฏ์ (SECTION 1) บ้านท่าพระ – มหาสารคาม